Kvantemekanik

Vi skal nu se nærmere på det matematiske grundlag for kvantemekanikken og den formalisme som teorien benytter.  Det er lidt tungt stof, og du vil blive præsenteret for en del nye matematiske begreber, som du sikkert ikke er stødt på før. Men hæng på, og læs grundigt … så vil du lære at elske både matematikken og de græske bogstaver! 

”I betragtning af de matematiske abstraktioners tilsyneladende verdensfjerne karakter, som ofte har virket skræmmende paa vide kredse, bør det bemærkes, at selv en elementær matematisk øvelse sætter skoleelever i stand til at gennemskue det berømte paradoks om Achilles og skildpadden”
(Bohr, 1964)

/Niels Bohr

Som Niels Bohr skrev (citatet oven for), så er det matematikkens sprog, der gør det muligt for os at omformulere komplicerede problemer til en form, hvor vi kan analysere og regne på dem. Hvor vores sædvanlige sprog ofte kan være uklart eller dobbelttydigt og få logiske følger til at resultere i paradoksale resultater, så er matematikken det sprog der gør det muligt at formulere problemer og argumenter på en entydig og gennemskuelig måde, så vi ikke lader os narre eller vildlede. På samme måde, så er det matematikken vi bruger til at omsætte fysiske principper og teorier til ligninger, så vi kan opbygge kvantitative modeller for naturen, gøre forudsigelser om de eksperimenter og målinger vi foretager og derved teste om modellerne holder vand.

Matematikken er med andre ord nødvendig for at kunne bruge fysikken – her særligt kvantemekanikken – i praksis, og det er netop det vi senere får brug for, når vi skal forstå baggrunden for eksperimenterne i QuantumLab.

Kvantemekanik er fedt!
Hvis du synes godt om QuantumLab, så er det måske en måde at vise det på? Så kan du jo studere bølgefunktionens udbredelse over tid, hvis du ikke stoler på Schrödinger. 
  1. Bohr, N. (1964) Atomfysik og menneskelig erkendelse II. København: J. H. Schultz Forlag.